Verwijderen appendix via kijkoperatie met resectie van de caecumbodem

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Verwijderen appendix via kijkoperatie met resectie van de caecumbodem

  • Prestatienummer: 244882 + 156343

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 2

  • Versie: 30 november 2023

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €50 €50
Kamersupplementen €0 €150
Honoraria Honoraria €76 €76
Supplementen honoraria €0 €1825
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €45 €45
Medische hulpmiddelen €430 €430
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €601 €2576
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €8 €8
Kamersupplementen €0 €150
Honoraria Honoraria €10 €10
Supplementen honoraria €0 €1825
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €45 €45
Medische hulpmiddelen €430 €430
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €493 €2468
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €2000 €2000
Kamersupplementen €0 €150
Honoraria Honoraria €1790 €1790
Supplementen honoraria €0 €1825
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €160 €160
Medische hulpmiddelen €1045 €1045
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €4995 €6970
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020