(Vaginale) bevalling (inclusief epidurale verdoving)

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: (Vaginale) bevalling (inclusief epidurale verdoving)

  • Prestatienummer: 424023

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 3

  • Versie: 23 april 2024

inclusief epidurale verdoving

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €70 €70
Kamersupplementen €0 €225
Honoraria Honoraria €95 €95
Supplementen honoraria €0 €1600
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €75 €75
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €50 €230
Totale raming €290 €2295
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €16 €16
Kamersupplementen €0 €225
Honoraria Honoraria €40 €40
Supplementen honoraria €0 €1600
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €75 €75
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €50 €230
Totale raming €181 €2186
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €2910 €2910
Kamersupplementen €0 €225
Honoraria Honoraria €2190 €2190
Supplementen honoraria €0 €1600
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €125 €125
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €50 €230
Totale raming €5275 €7280
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie

Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling. 

Voor een indicatie van de kosten voor uw eigen situatie, kunt u terecht bij uw arts

Laatste aanpassing: 5 januari 2024