(Vaginale) bevalling (inclusief epidurale verdoving)

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: (Vaginale) bevalling (inclusief epidurale verdoving)

  • Prestatienummer: 424023

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 4

  • Versie: 31 juli 2023

inclusief epidurale verdoving

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €90 €90
Kamersupplementen €0 €300
Honoraria Honoraria €75 €75
Supplementen honoraria €0 €1530
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €75 €75
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €45 €225
Totale raming €285 €2295
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €24 €24
Kamersupplementen €0 €300
Honoraria Honoraria €30 €30
Supplementen honoraria €0 €1530
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €75 €75
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €45 €225
Totale raming €174 €2184
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €4000 €4000
Kamersupplementen €0 €300
Honoraria Honoraria €1920 €1920
Supplementen honoraria €0 €1530
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €120 €120
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €45 €225
Totale raming €6085 €8095
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020