Tussenschotcorrectie met bilaterale conchoplastie

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Tussenschotcorrectie met bilaterale conchoplastie

  • Prestatienummer: 258650 + 255894

  • Aard contact: Dagopname

  • Aantal dagen: 1

  • Versie: 13 oktober 2020

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €75
Honoraria Honoraria €5 €5
Supplementen honoraria €0 €692
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €40 €40
Medische hulpmiddelen €30 €30
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €10 €10
Totale raming €85 €852
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €75
Honoraria Honoraria €5 €5
Supplementen honoraria €0 €692
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €40 €40
Medische hulpmiddelen €30 €30
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €10 €10
Totale raming €85 €852
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €760 €760
Kamersupplementen €0 €75
Honoraria Honoraria €590 €590
Supplementen honoraria €0 €692
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €70 €70
Medische hulpmiddelen €45 €45
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €10 €10
Totale raming €1475 €2242
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020