Transurethrale resectie prostaat (TURP)

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Transurethrale resectie prostaat (TURP)

  • Prestatienummer: 261564

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 4

  • Versie: 17 november 2022

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €82 €82
Kamersupplementen €0 €300
Honoraria Honoraria €40 €40
Supplementen honoraria €0 €1155
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €50 €50
Medische hulpmiddelen €35 €35
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €207 €1662
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €24 €24
Kamersupplementen €0 €300
Honoraria Honoraria €10 €10
Supplementen honoraria €0 €1155
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €50 €50
Medische hulpmiddelen €35 €35
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €119 €1574
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €3820 €3820
Kamersupplementen €0 €300
Honoraria Honoraria €1385 €1385
Supplementen honoraria €0 €1155
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €300 €300
Medische hulpmiddelen €55 €55
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €5560 €7015
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020