Schildklier lobectomie met ultrasoon dissector (unilateraal)

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Schildklier lobectomie met ultrasoon dissector (unilateraal)

  • Prestatienummer: 257025 + 154140

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 3

  • Versie: 13 oktober 2020

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €62 €62
Kamersupplementen €0 €225
Honoraria Honoraria €35 €35
Supplementen honoraria €0 €823
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €60 €60
Medische hulpmiddelen €45 €45
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €202 €1250
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €14 €14
Kamersupplementen €0 €225
Honoraria Honoraria €5 €5
Supplementen honoraria €0 €823
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €60 €60
Medische hulpmiddelen €45 €45
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €124 €1172
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €2280 €2280
Kamersupplementen €0 €225
Honoraria Honoraria €1084 €1084
Supplementen honoraria €0 €823
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €220 €220
Medische hulpmiddelen €425 €425
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €4009 €5057
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020