Sanatie CAT/tympanoscopie met/zonder het verwijderen van cholesteatoma (unilateraal)

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Sanatie CAT/tympanoscopie met/zonder het verwijderen van cholesteatoma (unilateraal)

  • Prestatienummer: 255323 + 153160 (part.) 153145 (totaal)

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 2

  • Versie: 30 november 2023

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €46 €46
Kamersupplementen €0 €150
Honoraria Honoraria €40 €40
Supplementen honoraria €0 €2585
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €60 €60
Medische hulpmiddelen €40 €40
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €186 €2921
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €8 €8
Kamersupplementen €0 €150
Honoraria Honoraria €5 €5
Supplementen honoraria €0 €2585
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €60 €60
Medische hulpmiddelen €40 €40
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €113 €2848
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €2000 €2000
Kamersupplementen €0 €150
Honoraria Honoraria €2185 €2185
Supplementen honoraria €0 €2585
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €200 €200
Medische hulpmiddelen €370 €370
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €4755 €7490
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020