Robotgeassisteerde gastric bypass

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Robotgeassisteerde gastric bypass

  • Prestatienummer: 241846 + 155923

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 4

  • Versie: 30 november 2023

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €90 €90
Kamersupplementen €0 €300
Honoraria Honoraria €60 €60
Supplementen honoraria €0 €3035
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €60 €60
Medische hulpmiddelen €1125 €1125
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €1335 €4670
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €24 €24
Kamersupplementen €0 €300
Honoraria Honoraria €25 €25
Supplementen honoraria €0 €3035
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €60 €60
Medische hulpmiddelen €1125 €1125
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €1234 €4569
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €4000 €4000
Kamersupplementen €0 €300
Honoraria Honoraria €2550 €2550
Supplementen honoraria €0 €3035
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €200 €200
Medische hulpmiddelen €2305 €2305
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €9055 €12390
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020