plaatsen definitieve pacemaker (tweekamer) DDD

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: plaatsen definitieve pacemaker (tweekamer) DDD

  • Prestatienummer: 212225 + 354384 + 475985 + 355924

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 2

  • Versie: 23 april 2024

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €50 €50
Kamersupplementen €0 €150
Honoraria Honoraria €60 €60
Supplementen honoraria €0 €1090
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €30 €30
Medische hulpmiddelen €155 €155
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €295 €1535
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €16 €16
Kamersupplementen €0 €150
Honoraria Honoraria €10 €10
Supplementen honoraria €0 €1090
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €30 €30
Medische hulpmiddelen €155 €155
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €211 €1451
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €1940 €1940
Kamersupplementen €0 €150
Honoraria Honoraria €1207 €1207
Supplementen honoraria €0 €1090
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €150 €150
Medische hulpmiddelen €4835 €4835
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €8132 €9372
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie

Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling. 

Voor een indicatie van de kosten voor uw eigen situatie, kunt u terecht bij uw arts

Laatste aanpassing: 5 januari 2024