Overbrugging (coronaire bypass operatie)

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Overbrugging (coronaire bypass operatie)

  • Prestatienummer: 229585

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 10

  • Versie: 1 februari 2024

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €210 €210
Kamersupplementen €0 €750
Honoraria Honoraria €75 €75
Supplementen honoraria €0 €6900
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €125 €125
Medische hulpmiddelen €285 €285
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €695 €8345
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €80 €80
Kamersupplementen €0 €750
Honoraria Honoraria €25 €25
Supplementen honoraria €0 €6900
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €123 €123
Medische hulpmiddelen €285 €285
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €513 €8163
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €10000 €10000
Kamersupplementen €0 €750
Honoraria Honoraria €7450 €7450
Supplementen honoraria €0 €6900
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €475 €475
Medische hulpmiddelen €1600 €1600
Andere leveringen €500 €500
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €20025 €27675
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie

Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling. 

Voor een indicatie van de kosten voor uw eigen situatie, kunt u terecht bij uw arts

Laatste aanpassing: 5 januari 2024