Multidisciplinaire ingreep door fertiliteits- en urologisch chirurg

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Multidisciplinaire ingreep door fertiliteits- en urologisch chirurg

  • Prestatienummer: 431222 + 261424

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 11

  • Versie: 9 maart 2022

Deze raming omvat:
- raadplegingen en technische onderzoeken
- ingreep met verblijf

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €200 €200
Kamersupplementen €0 €825
Honoraria Honoraria €124 €124
Supplementen honoraria €0 €2600
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €75 €75
Medische hulpmiddelen €500 €500
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €899 €4324
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €70 €70
Kamersupplementen €0 €825
Honoraria Honoraria €20 €20
Supplementen honoraria €0 €2600
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €75 €75
Medische hulpmiddelen €500 €500
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €665 €4090
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €9020 €9020
Kamersupplementen €0 €825
Honoraria Honoraria €2474 €2474
Supplementen honoraria €0 €2600
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €270 €270
Medische hulpmiddelen €1500 €1500
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €13264 €16689
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020