Multidisciplinaire ingreep door fertiliteits- en urologisch chirurg

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Multidisciplinaire ingreep door fertiliteits- en urologisch chirurg

  • Prestatienummer: 431222 + 261424

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 11

  • Versie: 13 oktober 2020

Deze raming omvat:
- raadplegingen en technische onderzoeken
- ingreep met verblijf

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €200 €200
Kamersupplementen €0 €825
Honoraria Honoraria €124 €124
Supplementen honoraria €0 €2680
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €75 €75
Medische hulpmiddelen €500 €500
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €899 €4404
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €70 €70
Kamersupplementen €0 €825
Honoraria Honoraria €20 €20
Supplementen honoraria €0 €2680
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €75 €75
Medische hulpmiddelen €500 €500
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €665 €4170
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €8360 €8360
Kamersupplementen €0 €825
Honoraria Honoraria €2411 €2411
Supplementen honoraria €0 €2680
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €270 €270
Medische hulpmiddelen €1500 €1500
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €12541 €16046
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020