Multidisciplinaire ingreep door fertiliteits- en darmchirurg

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Multidisciplinaire ingreep door fertiliteits- en darmchirurg

  • Prestatienummer: 244042 + 431222

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 7

  • Versie: 17 november 2022

Deze raming omvat:
- raadplegingen en technische onderzoeken
- ingreep met verblijf

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €210 €210
Kamersupplementen €0 €825
Honoraria Honoraria €189 €189
Supplementen honoraria €0 €5195
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €125 €125
Medische hulpmiddelen €1400 €1400
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €1924 €7944
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €63 €63
Kamersupplementen €0 €825
Honoraria Honoraria €33 €33
Supplementen honoraria €0 €5195
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €125 €125
Medische hulpmiddelen €1400 €1400
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €1621 €7641
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €10505 €10505
Kamersupplementen €0 €825
Honoraria Honoraria €6085 €6085
Supplementen honoraria €0 €5195
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €540 €540
Medische hulpmiddelen €3890 €3890
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €21020 €27040
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020