Multidisciplinaire ingreep door fertiliteits-, darm- en urologisch chirurg

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Multidisciplinaire ingreep door fertiliteits-, darm- en urologisch chirurg

  • Prestatienummer: 244042 + 261424

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 11

  • Versie: 17 november 2022

Deze raming omvat:
- raadplegingen en technische onderzoeken
- ingreep met verblijf 

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €280 €280
Kamersupplementen €0 €1125
Honoraria Honoraria €184 €184
Supplementen honoraria €0 €5745
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €125 €125
Medische hulpmiddelen €1400 €1400
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €1989 €8859
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €91 €91
Kamersupplementen €0 €1125
Honoraria Honoraria €34 €34
Supplementen honoraria €0 €5745
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €125 €125
Medische hulpmiddelen €1400 €1400
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €1650 €8520
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €14325 €14325
Kamersupplementen €0 €1125
Honoraria Honoraria €6665 €6665
Supplementen honoraria €0 €5745
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €590 €590
Medische hulpmiddelen €3890 €3890
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €25470 €32340
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020