Multidisciplinaire ingreep door fertiliteits-, darm- en urologisch chirurg

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Multidisciplinaire ingreep door fertiliteits-, darm- en urologisch chirurg

  • Prestatienummer: 244042 + 261424

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 11

  • Versie: 30 november 2023

Deze raming omvat:
- raadplegingen en technische onderzoeken
- ingreep met verblijf 

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €320 €320
Kamersupplementen €0 €1125
Honoraria Honoraria €184 €184
Supplementen honoraria €0 €6000
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €125 €125
Medische hulpmiddelen €1400 €1400
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €2029 €9154
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €91 €91
Kamersupplementen €0 €1125
Honoraria Honoraria €34 €34
Supplementen honoraria €0 €6000
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €125 €125
Medische hulpmiddelen €1400 €1400
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €1650 €8775
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €15000 €15000
Kamersupplementen €0 €1125
Honoraria Honoraria €7071 €7071
Supplementen honoraria €0 €6000
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €590 €590
Medische hulpmiddelen €3890 €3890
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €26551 €33676
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020