Linker coloscopie of rectosigmoïdoscopie met biopsie

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Linker coloscopie of rectosigmoïdoscopie met biopsie

  • Prestatienummer: 472452

  • Aard contact: Ambulant

  • Versie: 30 november 2023

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €40 €40
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €25 €25
Medische hulpmiddelen €15 €15
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €80 €80
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €5 €5
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €25 €25
Medische hulpmiddelen €15 €15
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €45 €45
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €215 €215
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €30 €30
Medische hulpmiddelen €25 €25
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €270 €270
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020