Fertiliteitsbehandeling IVF/ICSI met donor eicellen

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Fertiliteitsbehandeling IVF/ICSI met donor eicellen

  • Prestatienummer: 432714 met donoreicellen

  • Aard contact: Ambulant

  • Versie: 13 oktober 2020

Deze kostenraming omvat:
- Raadplegingen
- Opvolging (bloednames + echo's)
- Eicelreceptie
- Terugplaatsing van embryo's
In deze kostenraming wordt de medicatie voor hormonale stimulatie niet opgenomen.

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €1673 €1673
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €971 €971
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €2644 €2644
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €1529 €1529
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €971 €971
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €2500 €2500
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €4838 €4838
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €971 €971
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €5809 €5809
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020