Fertiliteitsbehandeling IVF/ICSI met donor eicellen

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Fertiliteitsbehandeling IVF/ICSI met donor eicellen

  • Prestatienummer: 432714 met donoreicellen

  • Aard contact: Ambulant

  • Versie: 4 juli 2024

Deze kostenraming omvat:
- Raadplegingen
- Opvolging (bloednames + echo's)
- Eicelreceptie
- Terugplaatsing van embryo's
In deze kostenraming wordt de medicatie voor hormonale stimulatie niet opgenomen.

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €2349 €2349
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €1050 €1050
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €3399 €3399
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €2240 €2240
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €10500 €1050
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €12740 €3290
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €4725 €4725
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €1050 €1050
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €5775 €5775
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie

Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling. 

Voor een indicatie van de kosten voor uw eigen situatie, kunt u terecht bij uw arts

Laatste aanpassing: 5 januari 2024