Externe rhinoseptoplastie met RIZIV tussenkomst

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Externe rhinoseptoplastie met RIZIV tussenkomst

  • Prestatienummer: 258672 + 153576

  • Aard contact: Dagopname

  • Aantal dagen: 1

  • Versie: 9 maart 2022

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €75
Honoraria Honoraria €5 €5
Supplementen honoraria €0 €1215
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €45 €45
Medische hulpmiddelen €40 €40
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €90 €1380
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €75
Honoraria Honoraria €5 €5
Supplementen honoraria €0 €1215
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €45 €45
Medische hulpmiddelen €40 €40
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €90 €1380
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €195 €195
Kamersupplementen €0 €75
Honoraria Honoraria €975 €975
Supplementen honoraria €0 €1215
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €100 €100
Medische hulpmiddelen €55 €55
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €1325 €2615
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020