Complexe ballondilatatie

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Complexe ballondilatatie

  • Prestatienummer: 589201 +

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 3

  • Versie: 13 oktober 2020

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €79 €79
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €50 €50
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €20 €20
Medische hulpmiddelen €150 €150
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €299 €299
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €21 €21
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €20 €20
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €20 €20
Medische hulpmiddelen €150 €150
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €211 €211
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €2280 €2280
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €3400 €3400
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €255 €255
Medische hulpmiddelen €4000 €4000
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €9935 €9935
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020