Collageen crosslinking (CXL) unilateraal

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Collageen crosslinking (CXL) unilateraal

  • Prestatienummer: 248975 + 924436

  • Aard contact: Ambulant

  • Versie: 30 november 2023

De raming is opgemaakt voor de behandeling van 1 oog.

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €657 €657
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €125 €125
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €782 €782
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €655 €655
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €125 €125
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €780 €780
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €0
Honoraria Honoraria €664 €664
Supplementen honoraria €0 €0
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €125 €125
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €789 €789
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020