Cataractingreep met monofocale kunstlens (phaco-emulsificatie van de lens)

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Cataractingreep met monofocale kunstlens (phaco-emulsificatie van de lens)

  • Prestatienummer: 246912

  • Aard contact: Dagopname

  • Aantal dagen: 1

  • Versie: 4 augustus 2022

Deze raming is opgemaakt voor 1 oog en een unifocale lens

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €75
Honoraria Honoraria €15 €15
Supplementen honoraria €0 €1020
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €40 €40
Medische hulpmiddelen €180 €180
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €235 €1330
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €75
Honoraria Honoraria €5 €5
Supplementen honoraria €0 €1020
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €40 €40
Medische hulpmiddelen €180 €180
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €225 €1320
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €955 €955
Kamersupplementen €0 €75
Honoraria Honoraria €900 €900
Supplementen honoraria €0 €1020
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €70 €70
Medische hulpmiddelen €365 €365
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €2290 €3385
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020