Cataractingreep met monofocale kunstlens (phaco-emulsificatie van de lens)

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Cataractingreep met monofocale kunstlens (phaco-emulsificatie van de lens)

  • Prestatienummer: 246912

  • Aard contact: Dagopname

  • Aantal dagen: 1

  • Versie: 23 april 2024

Deze raming is opgemaakt voor 1 oog en een monofocale lens

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €75
Honoraria Honoraria €15 €15
Supplementen honoraria €0 €1125
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €40 €40
Medische hulpmiddelen €180 €180
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €235 €1435
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €0 €0
Kamersupplementen €0 €75
Honoraria Honoraria €5 €5
Supplementen honoraria €0 €1125
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €40 €40
Medische hulpmiddelen €180 €180
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €225 €1425
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €970 €970
Kamersupplementen €0 €75
Honoraria Honoraria €990 €990
Supplementen honoraria €0 €1125
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €70 €70
Medische hulpmiddelen €365 €365
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €2395 €3595
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie

Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling. 

Voor een indicatie van de kosten voor uw eigen situatie, kunt u terecht bij uw arts

Laatste aanpassing: 5 januari 2024