Kinesitherapie

Deze site is gericht op zorgverleners. Als patiënt neemt u contact op met uw huisarts of behandelende arts voor meer informatie over een kinesitherapeutische behandeling.