Maak een afspraak

  • 016 34 48 00

Druk meten en verlagen

  • Via een kleine operatie plaatst de chirurg een buisje of kleine sensor in de hersenen
    • Sensor meet de druk en kan ook zuurstofgehalte meten.
    • Buisje voert hersenvocht af om de druk voldoende laag te houden.
  • Nodig als verhoogde druk in de hersenen door zwelling of bloeding de toevoer van zuurstof beperkt.

Contact

Maak een afspraak

016 34 48 00

Specialisten
Depreitere Bart Neurochirurg
Goffin Jan Neurochirurg
Nuttin Bart Neurochirurg
Theys Tom Neurochirurg
van Loon Johannes Neurochirurg