Intracraniële drukmeting

Druk van de hersenen meten en hersenvocht afvoeren via een klein buisje in de schedel.

Andere benaming: ICP-meting

Maak afspraak

  • Bel 016 34 48 00.

Specialisten


Druk meten en verlagen

  • Via een kleine operatie plaatst de chirurg een buisje of kleine sensor in de hersenen
    • Sensor meet de druk en kan ook zuurstofgehalte meten.
    • Buisje voert hersenvocht af om de druk voldoende laag te houden.
  • Nodig als verhoogde druk in de hersenen door zwelling of bloeding de toevoer van zuurstof beperkt.

Maak afspraak

  • Bel 016 34 48 00.