Gevoelens van angst, boosheid en verdriet bij immuuntherapie

Angst, boosheid, verdriet en andere gevoelens zijn dan wel geen ‘nevenwerkingen’ van uw behandeling, maar ze kunnen wel erg belastend zijn.

De ene dag is de andere niet. Op sommige dagen kunt u verbaasd zijn over uw eigen innerlijke kracht, terwijl u zich op andere dagen psychisch minder weerbaar kunt voelen. Misschien piekert u meer of huilt u gemakkelijker, bent u extra prikkelbaar of voelt u zich angstig.

Daarnaast kan u het gevoel hebben zichzelf te verliezen en enkele nog de 'zieke' te zijn. U blijft echter ook partner, zoon, vriendin, collega, buur ... Al die rollen vervullen, kan moeilijk zijn en veel energie vragen. Het kan nodig zijn om nu prioriteiten te verleggen en keuzes te maken.

Deze gevoelens zijn natuurlijk normaal. U krijgt heel wat te verwerken in deze periode. Ook na uw behandeling kunt u angst, boosheid en verdriet voelen over wat u is overkomen.

Gevoelens van angst, boosheid en verdriet bij een oncologische behandeling

Zorg voor jezelf

Goed voor jezelf zorgen: het is heel belangrijk, maar het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

 • Bedenk voor uzelf wat u nu nodig hebt en waaruit u kracht kunt putten.
 • Ga na hoe en wanneer u de dingen die voor u belangrijk zijn, kunt blijven doen.
 • Durf af te bouwen wat u veel energie kost of negatieve energie geeft. Dat is niet makkelijk, maar wel nodig.
 • Durf 'energievreters' uitbesteden aan mensen rondom u die u graag willen helpen. Ook zij voelen zich machteloos en zijn vaak blij als ze u een plezier kunnen doen, bijvoorbeeld door de strijk te doen.

Spreek met de mensen rondom u

De dialoog starten is niet altijd gemakkelijk. Ieder in uw omgeving beleeft deze periode en uw behandeling op zijn eigen manier. Vaak hebben mensen de neiging elkaar te willen 'sparen', hoewel praten werkt.

 • Als mensen uit uw omgeving u willen bijstaan, kunt u best vertellen hoe zij dat kunnen doen. Dat maakt het voor hen gemakkelijker om u te helpen, bijvoorbeeld met praktische dingen of met een babbel.
 • Als u het zelf aandurft om over de behandeling te praten, over wat die met u doet, over hoe u zich erbij voelt ... Geeft dat andere mensen ook de moed om zelf te praten.
 • Erover spreken kan mensen dichter bij elkaar brengen, verbinden.

Een zorgverlener kan u en uw partner, uw kinderen, uw gezin begeleiden om erover te spreken.

Het maakt het voor iedereen makkelijker zonder die olifant in de kamer. Ik heb echt gemerkt dat het helpt om zélf het ijs te breken.
Lotgenoot

Naasten

Ook uw naasten worden plots geconfronteerd met de ziekte en de behandeling. Dat kan veel veranderingen met zich meebrengen, die emotioneel zwaar kunnen zijn. Naasten zitten ook vaak met veel vragen, noden en wensen.

Als naaste kunt u terecht bij de zorgverleners in het ziekenhuis en het psychosociaal team van sociaal werkers, pastoraal werkers en psychologen.

Informatiesessies Leuvens Kankerinstituut

Het Leuvens Kankerinstituut organiseert ook informatie- en ontmoetingssessies voor naasten.

Lees meer

Op eigen tempo, maat en manier

Door de behandeling zal uw leven er in de komende tijd anders uitzien. Ieder zoekt zijn manier om met die verandering om te gaan. Er is geen goede of slechte manier om dat te doen.

Probeer uw eigen tempo te volgen. Probeer aan te voelen wat u wel of net niet helpt om hiermee om te gaan.

Informatie

Meer weten over de ziekte en over het hoe en waarom van de behandeling kan een houvast bieden. Er is ook veel informatie voorhanden.

Te veel uitleg kan voor u ook een extra last zijn, wat voor extra stress zorgt. Zeg dat dan gerust.

Sociaal contact

Door uw behandeling hebt u mogelijk minder sociaal contact dan voordien of bent u er misschien nog niet aan toe om initiatief te nemen en afspraken te plannen. Die rust zult u soms echt nodig hebben.

Toch kan sociaal ook voorkomen dat u zichzelf in deze periode geïsoleerd gaat voelen, of dat het emotioneel moeilijker wordt.

Bedenk hoe u contact kunt houden met mensen die veel voor u betekenen, of bespreek met hen hoe jullie dat in deze periode kunnen gaan doen.

Dagelijks leven

De ene persoon slaat liever een bladzijde om en zoekt een nieuw ritme in het dagelijks leven. De andere voelt zich er beter bij vast te houden aan vertrouwde activiteiten en gewoonten.

Ook u zult ondervinden waar u zich het best bij voelt en hoe u uw leven tijdens de behandeling wil en kan leven.

Steun of een luisterend oor

Hopelijk vindt u steun en een luisterend oor bij uw naasten en bij uw zorgverleners in het ziekenhuis.

Enkele andere kanalen waar u een luisterend oor kunt vinden:

Telefonisch

 • Bij de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker
  • tel. 0800 35 445, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
 • Bij de Kankerfoon van Stichting tegen Kanker
  • tel. 0800 15 802, elke werkdag van 9 tot 18 uur
 • Bij Tele-Onthaal
  • tel. 106, de klok rond bereikbaar

Via e-mail

 • Kom op tegen Kanker: kankerlijn@tegenkanker.be
 • Stichting tegen Kanker: kankerinfo@stichtingtegenkanker.be

Lotgenotengroep

In een lotgenotengroep kunt u terecht voor een individueel contact met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Veel lotgenotengroepen organiseren ook groepsactiviteiten.

Meer info over lotgenotengroepen vindt u op www.allesoverkanker.be/lotgenotengroepen.

Online forum

Op het online forum van Kom op tegen Kanker kunt u communiceren met lotgenoten. U kunt er uw verhaal kwijt of een vraag stellen.

U vindt het forum via forum.allesoverkanker.be.

Zorgvrijwilligers

Op verschillende eenheden in het ziekenhuis zijn op vaste tijdstippen zorgvrijwilligers aanwezig. Zij zijn er om naar u te luisteren, en kunnen u ook informeren over de dienstverlening van Kom op tegen Kanker. Informeer bij uw zorgverleners naar de beschikbaarheid van een zorgvrijwilliger op uw eenheid.

Wacht niet te lang om over negatieve gevoelens te praten. Je hoeft je niet sterker voor te doen, want dan wacht je meestal langer dan goed voor je is. Ik heb echt moeten leren het te zeggen als het niet gaat. Het lucht soms al enorm op als je gewoon kunt zeggen hoe je je voelt.
Lotgenoot

Professionele begeleiding

Dat u overstuur bent, verdriet hebt of zichzelf boos voelt, is heel normaal. Maar hoe voelt u bij uzelf dat u meer steun en begeleiding nodig hebt? Alarmsignalen in verband met wat u voelt, zijn vaak niet zo duidelijk. Een 'emotie-meter' bestaat niet. Belangrijk is een voldoende evenwicht tussen goede en slechte dagen.

Alarmsignalen

Als u merkt dat uw gevoelens uw dagelijks leven ernstig verstoren, kan het goed zijn om meer steun en begeleiding te zoeken.

Bijkomende alarmsignalen kunnen zijn:

 • Slaapproblemen
 • Constant piekeren, geen rust vinden
 • Voortdurend huilen of op onverwachte momenten in tranen uitbarsten
 • Vaak prikkelbaar zijn, snel geïrriteerd zijn
 • Aanhoudende angstgevoelens die een invloed hebben op je doen en laten
 • Paniekaanvallen
 • Relationele spanningen ten gevolge van de ziekte
 • Niet meer kunnen genieten
 • (Te) veel drinken om uw gevoelens te verdoven
 • Niet meer kunnen ontspannen, voortdurend op uw hoede zijn

In UZ Leuven hechten we niet alleen veel belang aan de medische behandeling, maar ook aan de psychologische en sociale gevolgen die met kanker gepaard gaan.
Behalve uw arts en verpleegkundigen zijn hiervoor verschillende zorgverleners beschikbaar: de sociaal werker, de psycholoog, de psychomotorische therapeut, de seksuoloog en de pastor. Voelt u behoefte aan een ondersteunend gesprek, aarzel dan niet ernaar te vragen in het ziekenhuis.

Buiten het ziekenhuis kunt u bijvoorbeeld psychologische begeleiding krijgen met financiële tegemoetkoming van de Stichting tegen Kanker. Op de website www.kanker.be vindt u in de rubriek ‘Leven met kanker’ alle informatie over dit programma, een inschrijvingsformulier en een lijst van psychologen die deel uitmaken van ons netwerk. Ook bij het departement Sociale Dienstverlening van de Stichting tegen Kanker, te bereiken via tel. 02 743 37 43 of via psy@stichtingtegenkanker.be, kunt u deze informatie vinden.

Laatste aanpassing: 16 maart 2023