Hyperventilatiesyndroomtest

Test om vast te stellen of u lijdt aan acute of chronische hyperventilatie. Het onderzoek omvat een ademproef, het vastleggen van uw adempatroon en een gesprek met de psychologe.

Maak afspraak

  • Bel 016 34 34 81.

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Neem géén kalmerende medicatie.

Verloop

Duur: 75 minuten

  • Eerst wordt een basislongfunctie (spirometrie) gedaan.
  • U krijgt 4 puffs van een luchtwegverwijder via een voorzetkamer (plastic reservoir tussen mond en puffer).
  • Daarna heeft de ademproef plaats. Hier wordt uw reactie op ademinstructies onderzocht.
  • Uw adempatroon wordt vastgelegd en de uitgeademde koolstofdioxideconcentratie wordt gemeten.
  • U krijgt een vragenlijst die gaat over uw klachten in de thuissituatie.
  • Tijdens het gesprek met de psychologe worden de mogelijke oorzaken van hyperventilatie onderzocht. Dit gebeurt door een analyse van uw klachten en hun gevolgen.
  • De uitslag van het onderzoek wordt u ook meegedeeld door de psychologe.

Hyperventilatiesyndroomtest

Nevenwerkingen

De hyperventilatiesyndroomtest is een veilig onderzoek.

Wat u ervaart tijdens het onderzoek verschilt van persoon tot persoon. Uw feedback daarover is heel belangrijk voor het onderzoek.

Eventuele nevenwerkingen zijn altijd van voorbijgaande aard.

Meer informatie

Direct naar


Maak afspraak

  • Bel 016 34 34 81.