Hypercholesterolemie bij kinderen

Stofwisselingsstoornis waarbij het cholesterolgehalte in het bloed te hoog is.

Afspraken

Kindergeneeskunde

Te hoge cholesterol

Bij hypercholesterolemie is de totale hoeveelheid cholesterol in uw bloed verhoogd (> 300 mg/dL). In het bijzonder is er dan een verhoogde LDL cholesterol, ook gekend als ‘slechte cholesterol’.

Oorzaken

Hypercholesterolemie bij kinderen heeft meestal een genetische oorzaak. Naar schatting 1 op de 500 kinderen lijdt hieraan. Meestal wordt dit overgeërfd van één van beide ouders.

Vaak wordt de diagnose bij het kind gesteld naar aanleiding van een hartinfarct op jonge leeftijd bij een ouder. Behandeling vanaf de leeftijd van 6 à 9 jaar kan deze complicaties bij de kinderen voorkomen.

Andere voorbeelden van medische oorzaken van hypercholesterolemie zijn onder andere:

  • Traagwerkende schildklier (hypothyreoïdie)
  • Eiwitverlies in de urine (nefrotisch syndroom)
  • Sommige geneesmiddelen veroorzaken ook een verhoging van het cholesterolgehalte in het bloed.

Symptomen

Er zijn geen directe symptomen van hypercholesterolemie.

De verhoogde cholesterol in het bloed kan wel vaatbeschadigingen (vb. aderverkalking) veroorzaken.

Dit leidt tot een verhoogd risico op onder andere:

  • Hartinfarct
  • Trombose
  • Herseninfarct

Over het algemeen wordt verhoogde cholesterol bij kinderen onvoldoende behandeld. Nochtans kan therapie (meestal bestaande uit dieet en medicatie) indien het gestart wordt op kinderleeftijd, alle bovenstaande complicaties vermijden.

Specialisten

Laatste aanpassing: 10 maart 2021