Doe de hiv-quiz

Er zijn nog best wel wat misvattingen rond hiv. Hoe is het met jouw kennis gesteld? Doe de test!

Je kan hiv overdragen door te tongzoenen.

Deze stelling is fout. Je kan hiv niet overdragen via deze lichaamsvochten (tenzij ze bloed bevatten):

  • urine
  • speeksel
  • tranen
  • sputum (vocht dat vrijkomt bij het hoesten)
  • zweet
  • ontlasting
  • braaksel
Aids is hetzelfde als hiv.

Deze stelling is fout.
Je bent hiv-positief zodra je besmet wordt met het hiv-virus. Tot op vandaag blijf je dan ook hiv-positief voor de rest van je leven. Hiv is een chronische infectie waar je mits behandeling goed en lang mee kan leven. Aids daarentegen krijg je pas als een hiv-infectie niet behandeld wordt. Aids kan gepaard gaan met levensbedreigende opportunistische infecties of tumoren die zonder behandeling dodelijk kunnen zijn.

Hiv kan niet genezen worden.

Zowel antwoord b als antwoord c is correct. Hiv is tot op vandaag niet te genezen. Wie hiv-positief is, moet dagelijks medicatie nemen om het virus te onderdrukken.

U = U betekent ‘undetectable is untransmittable’.

Deze stelling is juist. U=U betekent dat het hiv-virus door de huidige efficiënte behandeling zodanig onderdrukt wordt dat het bijna niet meer meetbaar (undetectable) en ook niet meer overdraagbaar (untransmittable) is.

Hoeveel mensen in België leefden in 2021 met hiv?

Antwoord c is correct. In 2021 was het totaal aantal geschatte personen met hiv 19.177, waarvan 17.622 patiënten medisch opgevolgd werden. Naar schatting wisten 1.155 mensen in België nog niet dat ze hiv hebben.

Een zwangere vrouw die hiv-positief is, kan zelf voorzorgen nemen om de kans op overdracht van het hiv-virus op haar ongeboren kind zo klein mogelijk te houden.

Deze stelling is juist. Een goede therapietrouw verkleint het risico op overdracht van het virus. Daarnaast worden ook tijdens en na de bevalling maatregelen genomen om de overdracht van hiv tot een minimum te beperken. Sinds 1996 is in UZ Leuven geen enkel kindje met hiv geboren.

In de zorg voor hiv-positieve personen moet je meer beschermingsmaatregelen nemen.

Deze stelling is fout. Je handelt op dezelfde manier als bij andere patiënten bij contact met bloed en andere lichaamsvloeistoffen (universele voorzorgsmaatregelen). Bijvoorbeeld hepatitis is veel besmettelijker dan hiv.

Hiv is net zoals diabetes een chronische aandoening.

Deze stelling is juist. Mits dagelijkse medicatie, een goede medische opvolging en een gezonde levensstijl kunnen mensen met hiv zoals iedereen oud worden.

Een condoom is nog altijd het beste beschermingsmiddel om hiv te voorkomen.

Deze stelling is juist.

De behandeling van hiv voorkomt ook de verdere verspreiding van hiv.

Deze stelling is juist. Zodra de behandeling het virus zodanig heeft onderdrukt dat de aanwezigheid van het virus ondetecteerbaar is, dan kan het virus ook niet meer overgedragen worden (U = U).

Hoe wordt hiv behandeld?

Zowel antwoord b als antwoord c is correct. Hiv wordt behandeld met antiretrovirale therapie. Patiënten kunnen dagelijks één of meerdere pillen innemen of – sinds kort – opteren voor tweemaandelijke intramusculaire injecties.

Hiv-medicatie is in België gratis voor iedereen.

Deze stelling is fout. Enkel wie aangesloten is bij een ziekenfonds of een andere verzekering heeft recht op een terugbetaling van de medicatie. Voor patiënten die niet verzekerd zijn, kunnen de kosten hoog oplopen.

Bij een standaard bloedtest bij de huisarts word je ook getest op hiv.

Deze stelling is fout. Als je denkt dat je besmet zou kunnen zijn met hiv, praat er dan over met je huisarts. Die kan je dan testen, maar zal dat in principe nooit doen zonder het met jou te bespreken.

Een persoon met hiv die geen behandeling krijgt kan het virus doorgeven. Hoe gebeurt dit?

Zowel antwoord a als antwoord c is correct. Als een persoon met hiv geen behandeling krijgt, is er een grote hoeveelheid virus aanwezig. Seksueel contact en bloed-bloedcontact kunnen dan aanleiding geven tot besmetting.

Laatste aanpassing: 30 november 2021