Doe de hiv-quiz

Er zijn nog best wel wat misvattingen rond hiv. Hoe is het met jouw kennis gesteld? Doe de test!

Je kan hiv overdragen door te tongzoenen.

Deze stelling is fout. Je kan hiv niet overdragen via deze lichaamsvochten (tenzij ze bloed bevatten):

  • urine
  • speeksel
  • tranen
  • sputum (vocht dat vrijkomt bij het hoesten)
  • zweet
  • ontlasting
  • braaksel
Aids is hetzelfde als hiv.

Deze stelling is fout.
Je bent hiv-positief zodra je besmet wordt met het hiv-virus. Tot op vandaag blijf je dan ook hiv-positief voor de rest van je leven. Hiv is een chronische infectie waar je mits behandeling goed en lang mee kan leven. Aids daarentegen krijg je pas als een hiv-infectie niet behandeld wordt. Aids kan gepaard gaan met levensbedreigende opportunistische infecties of tumoren die zonder behandeling dodelijk kunnen zijn.

Hiv kan niet genezen worden.

Zowel antwoord b als antwoord c is correct. Hiv is tot op vandaag niet te genezen. Wie hiv-positief is, moet dagelijks medicatie nemen om het virus te onderdrukken.

U = U betekent ‘undetectable is untransmittable’.

Deze stelling is juist: Dit betekent dat het hiv-virus door de huidige efficiënte behandeling zodanig onderdrukt wordt dat het bijna niet meer meetbaar (undetectable) en ook niet meer overdraagbaar (untransmittable) is.

In 2021 hangt er geen stigma meer rond hiv.

Deze stelling is fout: Ook vandaag zijn er nog steeds stigma’s rond hiv. Die ontstaan vooral door onwetendheid, angst en vooroordelen.

Een zwangere vrouw die hiv-positief is, kan zelf voorzorgen nemen om de kans op overdracht van het hiv-virus op haar ongeboren kind zo klein mogelijk te houden.

Deze stelling is juist. Een goede therapietrouw verkleint het risico op overdracht van het virus. Daarnaast worden ook tijdens en na de bevalling maatregelen genomen om de overdracht van hiv tot een minimum te beperken. Sinds 1996 is in UZ Leuven geen enkel kindje met hiv geboren.

In de zorg voor hiv-positieve personen moet je meer beschermingsmaatregelen nemen.

Deze stelling is fout. Je handelt op dezelfde manier als bij andere patiënten bij contact met bloed en andere lichaamsvloeistoffen (universele voorzorgsmaatregelen). Bijvoorbeeld hepatitis is veel besmettelijker dan hiv.

Hiv is net zoals diabetes een chronische aandoening.

Deze stelling is juist: Mits dagelijkse medicatie, een goede medische opvolging en een gezonde levensstijl kunnen mensen met hiv zoals iedereen oud worden.

Een condoom is nog altijd het beste beschermingsmiddel om hiv te voorkomen.

Deze stelling is juist.

De behandeling van hiv voorkomt ook de verdere verspreiding van hiv.

Deze stelling is juist. Zodra de behandeling het virus zodanig heeft onderdrukt dat de aanwezigheid van het virus ondetecteerbaar is, dan kan het virus ook niet meer overgedragen worden (U = U).

Mensen met hiv kunnen een gewone job uitoefenen.

Deze stelling is juist. Hiv is een chronische ziekte die mits de juiste medicatie onder controle kan gehouden worden. Eenmaal de symptomen onder controle zijn, kan je gewoon werken met hiv.

Hiv-medicatie is in België gratis voor iedereen.

Deze stelling is fout. Enkel wie aangesloten is bij een ziekenfonds of een andere verzekering heeft recht op een terugbetaling van de medicatie. Voor patiënten die niet verzekerd zijn, kunnen de kosten hoog oplopen.

Bij een standaard bloedtest bij de huisarts word je ook getest op hiv.

Deze stelling is fout. Als je denkt dat je besmet zou kunnen zijn met hiv, praat er dan over met je huisarts. Die kan je dan testen, maar zal dat in principe nooit doen zonder het met jou te bespreken.

Laatste aanpassing: 30 november 2021