Typisch bij cirrose

  • Zonder andere aanwijzingen voor een aandoening aan hart of longen.

Symptomen

  • Dyspneuklachten die vaak moeilijk onder controle te krijgen zijn met medicatie.

Volledige pleurauitstorting van rechterlong
Volledige pleurauitstorting van rechterlong.

Behandeling

Below you can find a number of possible treatments for this disorder. After the correct diagnosis, your doctor and the other doctors of the team will choose the best solution for you. This means that your treatment can deviate from the therapies listed below.

Onderzoeken en diagnose

For this suspected or known disorder, one or more of the following examinations will be performed.

  • Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.