Typisch bij cirrose

  • Zonder andere aanwijzingen voor een aandoening aan hart of longen.

Symptomen

  • Dyspneuklachten die vaak moeilijk onder controle te krijgen zijn met medicatie.

Volledige pleurauitstorting van rechterlong
Volledige pleurauitstorting van rechterlong.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

  • Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.