Zwangerschapsvergiftiging

Pre-eclampsie
Zwangerschapsvergiftiging wordt gekenmerkt door een hoge bloeddruk en eiwitten in de urine. Deze aandoening wordt veroorzaakt door een minder goede werking van de moederkoek of placenta. De ernst van pre-eclampsie kan sterk wisselen. Onbehandeld kan deze ziekte voor u en uw ongeboren kindje een gevaar betekenen.

Is een zwangerschapsvergiftiging gevaarlijk?

De ernst van pre-eclampsie kan sterk wisselen. Onbehandeld kan deze ziekte voor u en uw ongeboren kindje een gevaar betekenen.

Controleonderzoeken

Bij elke raadpleging zal men uw bloeddruk, uw pols, de aanwezigheid van eiwitten in de urine en het welzijn van uw kindje grondig onderzoeken.

Klachten die kunnen wijzen op zwangerschapsvergiftiging

Zelf is het niet altijd gemakkelijk de symptomen te herkennen, maar wees waakzaam bij de volgende klachten:

 • Uitgesproken vochtopstapeling in het aangezicht, de handen en de voeten
 • Ernstige hoofdpijn
 • Gezichtsstoornissen zoals:
  • Vliegjes voor de ogen
  • Dubbelzien
  • Lichtflitsen
 • Hevige buikpijn onder de ribben
 • U voelt zich in het algemeen minder goed.
 • Uw baby is minder actief.

Behandeling

Spijtig genoeg is het niet altijd mogelijk een pre-eclampsie te voorkomen. Laat u daarom regelmatig opvolgen en leef gezond. Bij een eerste zwangerschap, bij heel jonge of relatief oudere moeders, bij overgewicht, bij een tweelingzwangerschap of bij een onderliggende ziekte van de bloedvaten en nieren is het risico wat hoger.

De behandeling wordt vooral bepaald door de ernst van de ziekte. Rust en een goede medische zorg waarbij men de bloeddruk binnen veilige grenzen probeert te houden, kunnen de zwangerschap nog wat rekken tot uw toekomstige baby groot en sterk genoeg is. Bij ernstige vormen is een opname in het ziekenhuis vereist om ernstige verwikkelingen bij de baby (bv. zuurstoftekort) of bij de moeder (nier- en leverlijden, stuipen, stollingsstoornissen, hersenbloeding...) te voorkomen. De bevalling is de enige definitieve behandeling en zal dan ook vaak door een inleiding of een keizersnede gepland worden.

Na de bevalling herstelt men meestal volledig en normaliseren de lichaamsfuncties en bloeddruk zich geleidelijk aan. Aandacht voor voldoende rust is voor de moeder echter zeer belangrijk. Vaak vraagt de baby die wat onverwacht geboren werd ook extra zorgen.

Een zestal weken na de bevalling zijn een nabespreking en grondig onderzoek nuttig. Vaak zit men dan immers nog met veel vragen. Daarbij kunnen sommige vormen van ernstige pre-eclampsie wijzen op enige aanleg voor een onderliggende ziekte, waarvoor een preventieve behandeling mogelijk is.

Risicofactoren

Het risico op een zwangerschapsvergiftiging is wat hoger bij: 

 • Een eerste zwangerschap
 • Heel jonge of relatief oudere moeders
 • Overgewicht
 • Tweelingzwangerschappen
 • Onderliggende ziekten van de bloedvaten en nieren

Afspraken

Verloskunde
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020