Guthrietest bij baby's

Hielprik
Controleonderzoek waarbij men enkele druppels bloed afneemt bij pasgeboren baby's. Dit bloedstaal wordt gebruikt om zeldzame stofwisselingsziekten op te sporen.
Baby wordt geprikt voor de Guthrietest

Guthrietest

Tijdige opsporing

De zeldzame stofwisselingsziekten waarop wordt gescreend, kunnen goed worden behandeld, bijvoorbeeld door een dieet, als ze tijdig worden ontdekt.

De test wordt uitgevoerd tussen de 48 uur en 72 uur na de geboorte.

Resultaten

U ontvangt een strookje van de kaart als bewijs dat de bloedafname gebeurd is. Dit strookje zal worden gevraagd door de verpleegkundige van Kind & Gezin.

U hoort alleen iets over het resultaat als er een afwijking gevonden is en een controle nodig is. Hoort u er binnen zes weken na de bloedafname niets over, dan betekent dit dat het resultaat goed is.

Ging u vroeger naar huis?

Als u vroeger naar huis gaat, is het heel belangrijk om deze test op tijd te laten uitvoeren door uw zelfstandige vroedvrouw of huisarts. Vraag hierover uitleg aan de vroedvrouw.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020