Genderdysforie

Mensen met genderdysforie voelen een zeker onbehagen omdat ze een verschil ervaren tussen hun genderidentiteit ('het zich man of vrouw voelen') en hun lichamelijk geslacht ('het biologisch man of vrouw zijn').

Genderidentiteit

In onze maatschappij wordt er nog steeds sterk dualistisch gedacht over geslacht en gender: je bent man óf je bent vrouw. Er zijn mensen die zich in deze opdeling in twee geslachten of genders niet helemaal herkennen en/of zich daar niet goed bij voelen. Terwijl sommige mensen die met een gendervraagstuk worstelen, vooral tegen de maatschappelijke normen aan lopen, liggen anderen vooral met zichzelf in de knoop of stoten op beperkingen binnen hun relatie.

In de loop van de (zorg)geschiedenis zijn er voor mensen die hun genderidentiteit ‘anders’ ervaren al verschillende benamingen gebruikt, zoals transseksuelen, transgenders, non-binair, genderfluïde, gender queer, … Momenteel zijn ‘genderdysforie’ (DSM-5) – Gender Dysphoria in het Engels – en ‘genderincongruentie’ (ICD-11) – Gender Incongruence in het Engels – de internationaal gangbare termen.

Behandelingen

Eerste afspraak

Het eerste contact verloopt via het centrum voor klinische seksuologie en sekstherapie (CeKSS). Dit biedt gespecialiseerde begeleiding en zorg voor mensen met genderdysforie of genderincongruentie. In gesprekstherapie wordt er samen met jou gekeken wat er nodig is om jouw onbehaaglijk gevoel (dysforie) te verminderen. In de gesprekstherapie kan er gewerkt worden rond het ‘meer aanvaarden van jezelf zoals je bent’ zonder meer, maar ook rond het realiseren van de wens naar een geslachtsbevestigende behandeling

Hormonale behandeling

Als de gevoelde incongruentie met uw lichaam zo groot is dat een geslachtsbevestigende hormonale behandeling noodzakelijk is, wordt u na begeleiding binnen het CekSS verwezen naar de raadpleging reproductieve en congenitale endocrinologie. Indien er geen contra-indicaties worden vastgesteld, kan een hormonale behandeling worden opgestart.

Mocht u elders al een traject hebben gevolgd en reeds zeker zijn dat u een geslachtsbevestigende hormonale therapie wenst, is het toch noodzakelijk om enkele gesprekken binnen het CeKSS te hebben. Dit omdat we het belangrijk vinden om u te informeren over verschillende aspecten en effecten van de mogelijke behandeling. Bent u reeds in het bezit van attesten en/of uitgebreide verslaggeving, breng deze dan zeker mee naar het eerste gesprek.

Chirurgische behandeling

Voor een verdere chirurgische behandeling wordt u doorverwezen naar andere centra.

  • Transgender Infopunt: voor al uw vragen over het transgenderthema
  • Transgenderzorg: zowel voor volwassenen als jongeren en kinderen
  • Gendervonk: voor transgender personen, ouders van transgender jongeren en bondgenoten
  • Cavaria: belangenvereniging voor holebi's en transgenders in Vlaanderen en Brussel

Weet dat

  • Er op dit moment op het CeKSS – net als in veel andere centra – een wachtlijst is.
  • U ook elders bij een hulpverlener buiten UZ Leuven gesprekken kan starten. Hulpverleners die rond gender werken, vindt u terug via de zorgkaart van Transgender Infopunt.
  • Wij enkel volwassenen begeleiden. Kinderen en jongeren onder 18 jaar worden naar het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent) of naar een hulpverlener buiten UZ Leuven die zich specialiseerde in deze doelgroep verwezen.
Laatste aanpassing: 9 januari 2024