Genderdysforie

Genderidentiteitsstoornis
Mensen met genderdysforie voelen een zeker onbehagen omdat ze een verschil ervaren tussen hun genderidentiteit ('het zich man of vrouw voelen') en hun lichamelijk geslacht ('het biologisch man of vrouw zijn').

Afspraken

Symptomen

In de loop van de geschiedenis zijn er voor mensen met genderproblemen al verschillende benamingen gebruikt, maar momenteel is de term ‘genderdysforie’ (in het Engels: Gender Dysphoria) de term die internationaal wordt gebruikt.

Mensen met genderdysforie lijden erg onder deze gevoelens, die ze vaak lang verborgen houden voor de buitenwereld.

Het komt vaak voor dat genderdysforie mensen beperkt in hun beroepsleven of sociale leven.

Genderdysforie kan zich op verschillende manieren uiten. Twee mogelijke uitingsvormen zijn 'transgenderisme' en 'transseksualiteit'.

Transgenderisme

Transgenders zijn mensen die zich ‘man’ én ‘vrouw’ voelen, of noch man noch vrouw. Zij willen in feite niet verplicht worden om te moeten kiezen tussen één van de twee. Ze willen de vrijheid hebben om (soms) als man én (soms) als vrouw door het leven te kunnen gaan.

Lees meer over transgenders.

Transseksualiteit

Transseksuelen zijn mensen die het gevoel hebben in het verkeerde lichaam te zijn geboren en die onder die gedachte/ervaring erg lijden. Transseksuelen zijn binnen de groep van de mensen met genderdysforie diegenen die een geslachtsconfirmerende behandeling met hormonen en/of chirurgie wensen.

Lees meer over transseksuelen.

Seksuele geaardheid en genderdysforie

Genderdysforie staat los van iemands seksuele oriëntatie of geaardheid.

Iemand met genderdysforie kan zich seksueel aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde of het andere geslacht. Deze aantrekking kan hetzelfde blijven of veranderen na een (gedeeltelijke) geslachtsaanpassende behandeling.