Gebroken knie

Tibiaplateaufractuur, Distale femurfractuur, Proximale tibiafractuur, Kniebreuk
Breuk in knie, meestal het gevolg van een val of van een sport- of verkeersongeval.

Afspraken

Traumatologie

Symptomen

De voornaamste kenmerken van een gebroken knie zijn:

  • Pijn ter hoogte van de knie, die vermindert als de knie wordt ondersteund.
  • Niet kunnen staan of stappen
  • Sterk beperkte bewegingen in de knie (mede door de pijn)
  • Zwelling of kraken ter hoogte van de knie
  • Blauwe plek (hematoom) ter hoogte van de knie

Oorzaak

Tibiaplateaufracturen maken ongeveer 1 à 2% uit van alle fracturen. Ze ontstaan meestal als gevolg van een hoog energetisch trauma zoals bij sport- of verkeersongevallen. 

  • Sportongevallen: varus of valgus extensietrauma
  • Verkeersongevallen: flexietrauma
Röntgenbeelden na een plaat-schroefosteosynthese van een 2-pijler tibiaplateaufractuur

Röntgenbeelden na een plaat-schroefosteosynthese van een 2-pijler tibiaplateaufractuur

Type breuk bepalen via classificatiemodel

Tibiaplateaufracturen worden geclassificeerd naar binnenste (mediale), buitenste (extended- laterale); achterste (posterieure) pijler of een combinatie hiervan. Dit laat toe om het letsel zo goed en efficiënt mogelijk te behandelen.

We hebben de drie-pijler classificatie onlangs verfijnd, rekening houdend met de nieuwste implantaten. Hierdoor volstaat soms een minder uitgebreide operatie voor de behandeling van extended laterale tibiaplateaufracturen.

Gebroken knie

Prognose

Onze artsen behandelen ruim 60 tibiaplateaufracturen per jaar. Hierdoor hebben we heel wat ervaring en expertise opgebouwd om deze breuken zo goed mogelijk te behandelen.

Een tibiaplateaufractuur is een ernstig letsel: bij eenvoudige breuken is de prognose doorgaans goed. Bij meer complexe breuken kan blijvend functieverlies van de knie optreden. Ook artrose kan versneld ontstaan.

Risico's en complicaties

Wondproblemen

Een ernstig gekneusde huid (zwelling, blaren, bloeduitstorting) kan tot wondproblemen leiden. Daarom kan besloten worden om de behandeling gefaseerd uit te voeren.

Het kniegewricht wordt dan eerst uitwending gestabiliseerd met een spalk of een uitwendige fixatie raamwerk. In tweede fase volgt dan de definitieve operatie.

Compartimentsyndroom

Een compartimentsyndroom, waarbij de weefseldruk in het onderbeen sterk verhoogd is, is een belangrijke complicatie van een tibiaplateaufractuur.

Bij vermoeden van een compartimentsyndroom helpen insneden in de huid aan weerszijden van het onderbeen om de verhoogde druk te doen afnemen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Herstel van de normale anatomie en inwendige stabilisatie dmv een plaat-schroefosteosynthese of een mergpen.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Specialisten

Laatste aanpassing: 21 december 2022