Functiemetingen 3

Op deze afdeling worden botdichtheidsmetingen uitgevoerd.