Fragiel X syndroom

FMR1 gerelateerde verstandelijke beperking
De meest frequent voorkomende monogene oorzaak van geslachtsgebonden verstandelijke beperking veroorzaakt door een mutatie in het FMR1 gen.

Symptomen

 • Ontwikkelingsvertraging
 • Vertraagde spraak-taal ontwikkeling
 • Stereotiepe handelingen
 • Matige verstandelijke beperking

Risicofactoren

Geslachtsgebonden overerving

Behandelingen

 • Opvolging en ondersteuning van de ontwikkeling
 • Ondersteunende of medicamenteuze therapie voor gedragsproblemen

Onderzoeken

 • DNA test FMR1 gen aan de hand van een bloedafname
 • Ontwikkelingsonderzoek

Over het fragiel X syndroom

 • Jongens vertonen het klassieke beeld van matige verstandelijke beperking en typisch gedragspatroon.
 • Bij meisjes is het syndroom minder uitgesproken en meer variabel.
 • Aangezien het gaat om een geslachtsgebonden vorm van overerving is verder familie onderzoek onder de vorm van dragerschap onderzoek aangewezen.

Onze specialisten

Laatste aanpassing: 24 juli 2023