Over forensische geneeskunde

De activiteiten in de forensische (gerechtelijke) geneeskunde in UZ Leuven werden opgestart in 1997. In 2005 werden de activiteiten als een volwaardige zelfstandige dienst binnen UZ Leuven erkend. Tegenwoordig herbergt de dienst forensische geneeskunde verschillende medische forensische disciplines, waarbij medische kennis en kunde worden aangewend in de waarheidsvinding.

In eerste plaats staat de dienst in voor het uitvoeren van gerechtelijke opdrachten op het vlak van forensische of gerechtelijke geneeskunde; dit behelst het postmortem onderzoek (plaatsschouwing, uitwendige lijkschouwing, autopsie...) van ongewone sterfgevallen, zoals onverwachte en/of plotse dood, en van verdachte of gewelddadige overlijdens. Daarnaast worden in de forensische kliniek zowel slachtoffers als verdachten onderzocht en komen o.a. ook rijgeschiktheid, fitness for interview, leeftijdsbepaling en evaluatie menselijke schade aan bod.

Een belangrijke afdeling vormt het geaccrediteerde lab biologische sporen (AC LFOR) waar onderzoek gebeurt naar sporen zoals bloed, sperma, haren, microsporen (bijvoorbeeld speeksel) op overtuigingstukken en het DNA-onderzoek plaats vindt (forensische genetica).

Andere expertiseactiviteiten omvatten o.a. ook onderzoek naar medische fout/aansprakelijkheid en deelname aan colleges van deskundigen.

Strafrechtelijke en burgerrechtelijke opdrachten vormen uiteraard de hoofdactiviteiten, maar daarnaast worden ook private opdrachten, als raadgever uitgevoerd. Speciaal voor adviezen inzake evaluatie menselijk schade kan men terecht bij het centrum medische expertise, CEMEX.

Om een zo volledig mogelijke expertise toe te laten, is er een nauwe samenwerking met de afdeling forensische odontologie (identificatie, onderzoek botletsels, tandschade) en het laboratorium forensische toxicologie van de K.U.Leuven. Ook kan altijd een beroep gedaan worden op andere specialisten zoals in de medische beeldvorming, urgentiegeneeskunde, pediatrie, gynaecologie-verloskunde en laboratoriumgeneeskunde.

De dienst wordt tevens vanuit UZ Leuven-K.U.Leuven ondersteund door een kwaliteitscel onder leiding van prof. Els Dequeker.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020