Financiële dienst

De financiële dienst voert de boekhouding voor UZ Leuven en de geaffilieerde vzw’s en nv’s en rapporteert intern en extern. De dienst is, naast de klassieke interne controles, onderworpen aan de wet op de ziekenhuizen en de controle door erkende bedrijfsrevisoren.

Facturatie patiënten

Vragen over uw ziekenhuisfactuur? Contacteer medische administratie.

Doelstellingen

In grote lijnen zijn de algemene doelstellingen van de financiële dienst:

 1. Het voeren van een volledige en correcte boekhouding voor de ziekenhuizen en de geaffilieerde vzw’s en nv's. Dit betekent alle financiële verwerkingen, gaande van de basisregistratie tot en
  met de rapportering van de cijfers. Ook de boekhouding van debiteuren (vorderingen op bvb. perifere stagemeesters en andere derden, …) en crediteuren (schulden aan derden) is geïntegreerd binnen deze afdeling.
 2. Een correcte en tijdige rapportering van alle financiële, en daarmee verband houdende, gegevens, intern (tot op het niveau van directie en bestuur) en aan de bevoegde overheidsdiensten.
 3. Het optimale beheer van alle financiële middelen van UZ Leuven/KU Leuven

4 afdelingen

Algemene boekhouding (General Ledger) en rapportering

 • Juist en tijdig rapporteren op basis van een getrouw, volledig en correct beeld, aangevuld met de relevante vergelijkingen teneinde zinvolle analyses te kunnen maken.
 • Optimalisatie van de procedures + ad hoc vragen.
 • Centralisatie van de boekhoudkundige verrichtingen van de vzw’s en de nv’s.
 • Gedetailleerde opvolging van specifieke rekeningen (huur, onderhoudscontracten, …)
 • Financieel-, bedrijfseconomisch platform met het oog op de financiële externe rapporteringen van het universitaire en psychiatrische ziekenhuis
 • Consolidatie -> boekhouding per erkenningsnummer (Universitair en psychiatrische ziekenhuizen)
 • Opstellen van een kostprijs per ministeriële kostenplaats

Kas- , bank- en debiteurenbeheer (Treasury) 

 • Betalingen:
  • in
  • uit
 • Beheren van de geldstromen van UZ Leuven zodat de kosten geminimaliseerd worden en de opbrengsten gemaximaliseerd:
  • korte termijn-beleggingen
  • lange termijn-beleggingen
 • Organiseren van de kasfunctie met het oog op een goede dienstverlening onder andere aan personeel, patiënten, enzovoort
 • Rapportering van de financiële situatie (liquiditeit, belegging) aan directie en bestuur

Kredietbeheer en facturatie

 • Het bijhouden van de rekeningen van de diverse vorderingen en schulden, rekening houdende met de van toepassing zijnde regels en richtlijnen, incl. de opvolging van de werkingskredieten en de onderzoeksbudgetten
 • Rapportering van de rekeningen aan de diverse betrokkenen.

Financiële coördinatie Clinical Trial Center (CTC)

 • Budgetbespreking van klinische studies binnen UZ Leuven
 • De opvolging van de onderzoeksbudgetten
 • Controle van het financiële proces met betrekking tot de lopende klinische studies

Organigram

Laatste aanpassing: 16 januari 2023