Teelbalbiopsie

Testiculaire sperma-extractie (TESE)
Wegnemen van kleine stukjes teelbalweefsel om te onderzoeken of er zaadcellen in zitten. Het ingevroren materiaal kan later gebruikt worden voor een vruchtbaarheidsbehandeling.

Afspraken

Fertiliteitscentrum

Voorwaarde

Voor mannen bij wie onvoldoende zaadcellen in het sperma wordt gevonden.

Enkele weken vóór operatie

 • Ga enkele weken voor de operatie naar de pré-operatieve consultatie bij dienst anesthesiologie.
 • Contracten tekenen en terugsturen
  U moet deze contracten vooraf invullen, ondertekenen en terugsturen naar het fertiliteitscentrum, zoniet wordt de operatie uitgesteld.
  • Algemene overeenkomst
  • Overeenkomst betreffende bewaring van sperma in het kader van medisch begeleide voortplanting

Operatie

Operatie onder algemene verdoving in het chirurgisch dagcentrum door een uroloog.

 • Uroloog maakt een kleine insnede in de teelbal.
 • Kleine stukjes weefsel worden weggenomen.

Embryoloog onderzoekt in het fertiliteitslab het teelbalweefsel op zaadcellen. De gynaecoloog zal u op de hoogte brengen over de aan- of afwezigheid van zaadcellen.

Voor een uitgebreide bespreking van de resultaten krijgt u een nieuwe afspraak enkele weken later.

Nazorg

 • Draag nauw aansluitend ondergoed om de vorming van een hematoom (interne bloeduitstorting) te voorkomen.
  • Het is normaal dat de plaats rond de insnede wat blauw en/of dik wordt. De mate van pijn, verkleuring en zwelling verschilt van man tot man.
 • Rust voldoende in de eerste dagen na de ingreep. U bent 2 à 3 dagen werkonbekwaam.
 • De eerste 2 dagen neemt u best geen bad. Douchen mag wel.
 • De wonde hoeft niet ontsmet te worden en het verband niet vervangen.
 • Verwijder na twee dagen het verband.
 • Bij teveel pijn mag u een pijnstiller nemen (type Ibuprofen®, Paracetamol®).

Raadpleeg een arts als de wonde warm, rood en erg gevoelig wordt, bij ongerustheid of aanhoudende pijn.

Brochures

Laatste aanpassing: 3 augustus 2022