Invriezen zaadcellen

Oncofreezing
Afnemen en invriezen van zaadcellen vóór de start van uw kankerbehandeling. Het ingevroren materiaal kan later gebruikt worden voor een vruchtbaarheidsbehandeling.

Afspraken

Fertiliteitscentrum

Vóór de start van de kankerbehandeling

We raden aan om vóór de start van een kankerbehandeling steeds zaadcellen in te vriezen, ook als de geplande behandeling de vruchtbaarheid niet of beperkt aantast. Zelfs als er op dat moment geen partner is of men nog niet weet of men ooit kinderen wil, is het raadzaam om zaadcellen in te vriezen.

Het invriezen van zaadcellen wordt zo snel mogelijk gepland na de kankerdiagnose. Het is belangrijk dat het invriezen gebeurt vóór de start met de kankerbehandeling. Het is niet mogelijk om zaadcellen in te vriezen nadat er al chemotherapie gegeven werd.

Afspraak fertiliteitscentrum

U krijgt een afspraak op het fertiliteitscentrum om een spermastaal aan te maken via masturbatie. Dit gebeurt op een discrete manier, in een lokaal dat hiervoor specifiek is uitgerust. Dit kan elke werkdag.

Als het mogelijk is in de planning van de kankerbehandeling, wordt er gevraagd om meerdere keren langs te komen, zodat er meer materiaal is om in te vriezen.

Tekenen overeenkomst

U moet een overeenkomst ondertekenen waarin wordt uitgelegd hoe en onder welke voorwaarden de zaadcellen worden bewaard. In deze overeenkomst bepaalt u ook wat er met de stalen moet gebeuren bij een overlijden. Deze keuze kan steeds gewijzigd worden door contact op te nemen met het fertiliteitscentrum.

Kwaliteit zaadcellen

De zaadcellen worden getest op bepaalde besmettelijke ziekten, zoals Hepatitis B, Hepatitis C, HIV en Syfilis. Dit is nodig om het staal correct te bewaren en later te gebruiken.

U kunt ook de spermakwaliteit en de behandelingsmogelijkheden in de toekomst bespreken met een arts gespecialiseerd in mannelijke vruchtbaarheid. Hiervoor kunt u terecht op de dienst endocrinologie.

Bewaring

Het staal wordt verdeeld in kleine hoeveelheden die afzonderlijk worden ingevroren (strootjes). Wanneer er later een kinderwens is, kan op dat moment enkel de hoeveelheid ontdooid worden die nodig is. De rest blijft beschikbaar voor de toekomst. Het aantal strootjes dat per staal kan worden ingevroren hangt af van de kwaliteit.

Het invriezen en bewaren van zaadcellen vóór een kankerbehandeling wordt door de ziekteverzekering terugbetaald voor een termijn van 10 jaar bij mannen die jonger zijn dan 45 jaar.

Wilt u dat uw staal langer dan 10 jaar wordt bewaard? Dan moet u dat zelf aanvragen en een vergoeding betalen.

Laatste aanpassing: 3 augustus 2022