Groendienst

Het team van de groendienst telt een tiental personen. Met die kleine ploeg bestrijken ze een groot werkoppervlak.

Gevarieerd takenpakket

Op het uitgestrekte terrein van UZ Leuven doet de groendienst heel uiteenlopende dingen: het onderhoud en de aanplanting van bermen, graspleinen, hagen en groendaken, het snoeien en vellen van de bomen, het beheer en het onderhoud van de boomgaard op campus Gasthuisberg en de bossen op campus Pellenberg en Gasthuisberg.

Wegen en plantenbakken

Niet al het werk speelt zich af tussen planten en bomen. De groendienst staat ook in voor

  • kleine herstellingen aan de wegen,
  • de bewegwijzering en de wegmarkering,
  • ijzel- en sneeuwbestrijding in de winter,
  • opruim van het zwerfvuil,
  • nakijken van de riolering,
  • de parkeerterreinen afbakenen,
  • afvalkorven plaatsen,
  • de zorg voor de zitbanken.

Ook binnen in het ziekenhuis treft u wel eens een medewerker van de groendienst aan bij een van de 300 plantenbakken of terwijl ze de grote kerstbomen opstellen in december.

Beestjes

Naast groen, bos en park, ontfermt de groendienst zich over de dieren op de campussen.

Op campus Pellenberg lopen damherten. U kunt ze herkennen aan hun gestipte vacht. Het zijn erg slimme en nieuwsgierige dieren. Win hun vertrouwen en ze eten zelfs uit uw hand.

Een kolonie schapen graast van april tot oktober in de weide van het Alexianenpark. Vergeet ze zeker niet even te begroeten als u voorbij campus Gasthuisberg komt! De dieren voederen is verboden, ze krijgen al voldoende aangepast eten. Onze groendienst is blij met de kudde scottish blackface schapen. Door te grazen, helpen de dieren bij het onderhoud van het park.

Alarmerende berichten over de grote bijensterfte en de cruciale functie van bijen heeft ook bij ons een belletje doen rinkelen. In samenwerking met geëngageerde imkers, plaatsten we een aantal bijenkasten. Zo dragen we ons steentje bij aan het ecosysteem dat door de bestuiving van bijen en hommels in stand wordt gehouden. En een leuk extraatje: honing, natuurlijk!

Groendaken

De groendienst onderhoudt ook de groendaken. Dit kadert in onze visie om de campussen te vergroenen. Groendaken hebben nog veel andere voordelen zoals de bescherming van het dak, een betere isolatie, het dempen van omgevingsgeluid, verbeteren van de luchtkwaliteit en een voedselbron voor hommels, vlinders en bijen.

ByeBye Grass Charter

In juni 2020 ondertekenden een heel aantal Leuvense bedrijven en organisaties het ‘ByeByeGrass Charter’, samen met Stad Leuven en Leuven 2030. Met onze handtekening engageert UZ Leuven zich voor meer biodiversiteit op ons terrein.

Door de toenemende droogte en klimaatopwarming is groen in de stad en omgeving essentieel. Er zijn de voorbije jaren al heel wat inspanningen gedaan op het vlak van vergroening van de publieke ruimte, maar in Leuven schakelen het stadsbestuur en tientallen organisaties nog een versnelling hoger. Zij engageren zich om bewust te kiezen voor gevarieerde maaitechnieken en meer variatie in het groen op hun terreinen. En UZ Leuven draagt zijn steentje bij!

Onderzoek wijst uit dat een kort gemaaid gazon in tijden van droogte geen meerwaarde heeft. Daarom zaaien we bloemen en laat onze groendienst op sommige plaatsen het gras langer. Zo komen er meer bijen die zorgen voor bestuiving, maar het natuurlijk uitzicht geeft ook rust aan onze patiënten en medewerkers.

De groendienst werkt al jaren niet meer met pesticides. Hier en daar komt u dus wel wat distels tegen. We verkiezen het 'onkruid' boven het gebruik van schadelijke stoffen, zeker in een ziekenhuisomgeving.

Ondertekenaars ByeByeGrass Charter

Ondertekenaars ByeByeGrass Charter

De groendienst in beeld

Laatste aanpassing: 23 oktober 2023