Ethische commissie zorg

De taak van ethische commissie zorg  (EC zorg) en begeleiding wordt uitgevoerd door de commissie voor medische ethiek van de faculteit geneeskunde.

Deze commissie geeft advies over de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.

Ze ondersteunt en begeleidt ook besluitvorming over ethische kwesties.

Laatste aanpassing: 24 mei 2022