Echo-endoscopie endeldarm

Via een flexibele buis wordt een inwendige echografie gemaakt van de endeldarm.

Afspraken

Functiemetingen 1

Voorbereiden

 • U moet niet nuchter zijn voor een echo-endoscopie van de endeldarm.
 • Breng vóór het onderzoek de arts op de hoogte over: 
  • Medicatie die u inneemt of tot voor kort innam
  • Hartproblemen
  • Longproblemen
  • Kunstkleppen
  • Zwangerschap (of vermoeden van)

Verloop

Duur: gemiddeld 15 minuten

Een echo-endoscopie van de endeldarm doet normaal geen pijn en kan gebeuren zonder verdoving.

Complicaties

Een echo-endoscopie is een heel veilig onderzoek. Uw arts bespreekt vooraf de mogelijke verwikkelingen.

Contacteer onmiddellijk uw arts bij een van volgende problemen kort na het onderzoek:

 • Pijn in de borstkas of de buik
 • Koorts
 • Rillingen
 • Bloed braken
 • Bloedverlies in de stoelgang
Laatste aanpassing: 10 mei 2021