Dorstproef

Bepalen van de dagelijkse vochtopname en -uitscheiding, gevolgd door meting van de urinedichtheid en natriumgehalte in het bloed.

Afspraken

Endocrinologie

Nuchter zijn

  • U moet nuchter zijn voor de dorstproef. U mag geen koffie, thee of alcohol drinken vanaf middernacht.
  • Ook tijdens de proef is geen enkele vochtinname toegelaten.
  • U mag niet meer roken vanaf middernacht.

Opname en verloop

De dorstproef bestaat uit 2 delen:

Deel 1: eigenlijke dorsten: 12 tot 24 uur, bestaat uit aantal tests:

  • Meten urinedebiet en afnemen urinestaal (elk uur)
  • Gewicht noteren (elk uur)
  • Bloeddruk meten (elk uur)
  • Bloedafname (elke 2 uur)
  • Eventueel afname plasma-ADH op het einde

Deel 2: beoordelen van effect van desmopressine (Minirin): 2 uur
Na een aantal uren zonder urineconcentratie of als uw lichaamsgewicht meer dan 3 % daalt, krijgt u 2 µg Minirin (0,5 ampul) toegediend. 1 en 2 uur later worden dan nogmaals bovenstaande tests afgenomen.

De totale duur van het dorsten wordt door de arts bepaald. Na de test mag u naar huis. Uw arts bespreekt de resultaten met u tijdens een consultatie enkele weken later.

Laatste aanpassing: 10 maart 2021