Dierenallergie

Kattenallergie
Een overdreven reactie op het inademen van stoffen afkomstig van dieren: hun speeksel, huidschilfers, haren en soms veren.

Symptomen

Dieren die allergie kunnen verwekken: kat, hond, konijn, cavia, hamster, paard, papegaai, duif en reptielen.

De symptomen zijn afhankelijk van de plaats waar de overgevoeligheidsreactie zich voordoet. Meerdere symptomen kunnen samen optreden.

  • Neus: jeuk, niezen, neusloop, verstopping
  • Keel: jeuk, drukgevoel
  • Hoesten, piepende ademhaling, benauwdheid, zware kortademigheid
  • Ogen: jeuken, branderig gevoel, tranen, rood doorlopen ogen, gezwollen oogleden

In veel gevallen is een multidisciplinaire benadering vereist, hiervoor werken we samen met dienst inwendige ziekten en allergie, huidziekten, gastro-enterologie en longziekten.

Risicofactoren

  • Voortdurende aanwezigheid van dieren in de leefomgeving leidt tot aanhoudende last (chronisch).
  • Sporadisch contact met dieren leidt tot plotse last (acuut).

3-stappen plan in behandeling

Allergeen immunotherapie (AIT)

Behandeling om uw gevoeligheid voor 1 of meerdere allergenen te verminderen door geleidelijk aan de immuunreactie te veranderen, waardoor u 1 of meerdere allergenen verdraagt. Het effect van allergeen immunotherapie blijft werken nadat de behandeling is gestopt.

Diagnose, tests en onderzoeken

De specialist stelt een allergie vast aan de hand van het klachtenpatroon in combinatie met een aantal onderzoeken en tests.

Huidpriktest

Test op de huid van de onderarm om vast te stellen of het om een allergie gaat.

Nasale allergeen provocatie test (NAPT)

Test onder gecontroleerde omstandigheden om een allergische reactie uit te lokken van het neusslijmvlies.

Brochures

Laatste aanpassing: 10 maart 2021