Dagziekenhuis chirurgie campus Sint-Rafaël

In het dagziekenhuis chirurgie campus Sint-Rafaël vindt een breed spectrum van ingrepen en behandelingen plaats van verschillende disciplines: mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA), parodontologie en algemene tandheelkunde.

Adres

UZ Leuven campus Sint-Rafaël
Dagziekenhuis chirurgie
Kapucijnenvoer 7
3000 Leuven

Algemene tandheelkunde

In het chirurgisch dagcentrum wordt algemene tandverzorging uitgevoerd onder inhalatiesedatie. Door sedatie met een zuurstof/lachgasmengsel kunnen behandelingen makkelijk uitgevoerd worden bij angstige patiënten, jonge kinderen of patiënten met bijzondere noden die een aangepaste zorgverlening nodig hebben, bijvoorbeeld door een mentale of fysieke beperking. Een team van zorgverleners met jarenlange ervaring staat in voor deze behandelingen.

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)

Door de dienst MKA worden mondheelkundige ingrepen uitgevoerd onder plaatselijke verdoving; bij meer uitgebreide of belastende ingrepen wordt een roesverdoving gebruikt.

Patiënten met een medisch risico of bij wie bijzondere operatietechnieken moeten toegepast worden, worden in het CDC behandeld (echografisch geleide ingrepen, endoscopische ingrepen, laserbehandelingen, cryotherapie, gebruik van operatiemicroscoop).

Daarnaast wordt het ruime spectrum van mond-, kaak- en aangezichtschirurgie uitgeoefend, waaronder extracties, de verwijdering van ingesloten tanden, orthodontie gerelateerde ingrepen zoals het plaatsen van botankers en het vrijleggen van tanden, de behandeling van oppervlakkige tumoren van mond en aangezicht, de verwijdering of verbrijzeling van speekselstenen, de verwijdering van cysten, preprothetische ingrepen van zowel weke delen als het kaakbot en de plaatsing van tandimplantaten in overleg met de verwijzende tandarts en met behulp van softwarematige voorbereiding door het 3D-lab MKA.

Afspraken

Parodontologie

In het CDC vinden de meer uitgebreide parodontale ingrepen plaats.

  • Lapoperaties (het verwijderen van ontstoken steunweefsels rond de tandwortels)
  • Plaatsen van tandimplantaten (al dan niet geleid door een boormal om optimale en minimaal invasieve plaatsing toe te laten)
  • Bedekken van blootliggende tandwortels
  • Vrijleggen van ingesloten tanden en preprothetische chirurgie, waarbij het geslonken kaakbot hersteld wordt met een transplantatie van eigen bot of kunstbot.
Laatste aanpassing: 9 november 2023