Centrum voor botdensitometrie

E 415
In het centrum voor botdensitometrie worden botdichtheidsmetingen uitgevoerd.