Diabetes en rijbewijs

Wettelijk gezien, hebt u een aangepast rijbewijs nodig met een welbepaalde geldigheidsduur. Als u diabetes hebt, moet u dus advies van een arts vragen die in eer en geweten nagaat of u al dan niet geschikt bent om een auto, motor of ander motorvoertuig te besturen.

Aangepast rijbewijs

Voorwaarden

 • Stabiele diabetesregeling
 • Voldoende goed zien
 • Geen belemmerende aandoeningen van het zenuwstelsel, hart of bloedvaten
 • Voldoende inzicht in de aandoening
 • Risico en symptomen van hypoglycemie kennen
 • Strikte therapietrouw
 • Diabeteseducatie gevolgd hebben
 • Regelmatig geneeskundig onderzoek

Welke stappen moet u ondernemen?

Breng de diabetesverpleegkundige op de hoogte, zodat de documenten tijdig voorbereid kunnen worden.

 1. U vraagt een rijgeschiktheidsattest aan bij de arts. Dit kan al voor een voorlopig rijbewijs op voorwaarde dat u dus geslaagd bent voor uw theoretisch rijexamen.
 2. U gaat naar de gemeente, dienst bevolking met volgende documenten: rijgeschiktheidsattest, pasfoto, oud rijbewijs
 3. U betaalt éénmalig een administratieve kost.  Vernieuwing van een medisch rijbewijs is kosteloos.

Geldigheidsduur

Het aangepast rijbewijs heeft een beperkte geldigheidsduur:

 • Privérijbewijs: maximum 5 jaar
 • Professioneel rijbewijs: maximum 3 jaar

Autoverzekering

U bent verplicht om uw verzekeraar op de hoogte te brengen van uw aangepast rijbewijs. Indien u dit niet meldt, is uw polis ongeldig en bent u niet verzekerd.

Meer informatie

Bekijk de website van de diabetesliga.

Laatste aanpassing: 25 februari 2022