Kinesitherapie bij CP cerebrale parese

Kinesitherapie is een onmisbaar onderdeel van de behandeling van CP. Naast spasticiteit zijn ook spierzwakte, een gebrek aan selectieve motorische controle en een gebrek aan evenwicht belangrijke problemen waar de kinesitherapeut aandacht aan besteedt.

De kinesitherapeutische ondersteuning van een patiënt met CP is belangrijk voor het bieden van een betere levenskwaliteit en het verbeteren van het toekomstige functioneren. Er bestaan meerdere therapeutische methodes, zoals Bobath en Petö.

Gespecialiseerde therapeut

Het is wenselijk dat therapeuten die patiënten met CP behandelen, hiervoor specifiek zijn opgeleid. Op de website https://www.bobath.be/nl kunt u via postcode zoeken naar een therapeut met ervaring in het behandelen van CP-patiënten.

Terugbetaling

Cerebrale parese is opgenomen op de lijst van zware aandoeningen (de E-lijst), waardoor patiënten kunnen genieten van een hogere terugbetaling voor hun kinesitherapie behandelingen.

Sinds 1 september 2019 is er een aangepaste regeling voor terugbetaling van kine-verstrekkingen van 60 minuten. Sindsdien is het ook mogelijk om patiënten ouder dan 21 jaar kine-verstrekkingen van 60 minuten te geven.

Op 1 juli 2022 is er nogmaals een aanpassing gemaakt waarbij het aantal kine-verstrekkingen van 60 minuten werd uitgebreid.

De hierbij gebruikte criteria worden bepaald aan de hand van het Gross Motor Function Classification System (GMFCS), wat binnen Europa het meest gebruikte, adequate classificatiesysteem is bij CP-patiënten. Het GMFCS is gebaseerd op spontaan uitgevoerde bewegingen met de nadruk op zitten, transfers en mobiliteit. Het onderscheid tussen de verschillende niveaus van motorisch functioneren is gebaseerd op functionele beperkingen, het gebruik van loophulpmiddelen (zoals looprekjes, rollators en krukken) of vervoershulpmiddelen – en in veel mindere mate – kwaliteit van bewegen.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

 • GMFCS Niveau 1: loopt zonder beperkingen
 • GMFCS Niveau 2: loopt met beperkingen
 • GMFCS Niveau 3: loopt met behulp van een loophulpmiddel
 • GMFCS Niveau 4: zelfstandig voortbewegen met beperkingen; mogelijk gebruik van een elektrisch vervoershulpmiddel
 • GMFCS Niveau 5: wordt vervoerd in een rolstoel

Er moet eveneens rekening gehouden worden met de leeftijd van de CP-patiënt bij het bepalen van de classificatie. 

De voornaamste punten van dit akkoord zijn:

De verstrekkingen 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 en 561304 (= verstrekkingen van 60 minuten) mogen alleen worden geattesteerd voor patiënten die lijden aan een hersenverlamming of een functioneel beeld van hersenverlamming. De bevestiging van deze diagnose moet worden geleverd aan de hand van het medisch verslag opgesteld door een behandelend arts-specialist en met vermelding van de GMFCS. 

 • -21 jaar: De verstrekkingen kine-verstrekkingen van 60 minuten mogen tot 31 december van het kalenderjaar waarin de patiënt zijn 21ste verjaardag bereikt, eenmaal per dag worden geattesteerd.
 • +21 jaar: Vanaf 1 januari van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de patiënt zijn 21ste verjaardag bereikt, mogen deze verstrekkingen van 60 minuten worden geattesteerd:
  • maximaal 200 keer per kalenderjaar bij patiënten die een GMFCS-score 4 of 5 hebben ;
  • maximaal 150 keer per bij patiënten die een GMFCS-score 2 of 3 hebben ;
  • maximaal 100 keer per kalenderjaar bij patiënten die een GMFCS-score 1 hebben.

Op de 21ste verjaardag van de patiënt stuurt de kinesitherapeut een kennisgeving met vermelding van de GMFCS-score naar de adviserend arts van de mutualiteit van de patiënt.

Vanaf 1 januari van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de patiënt zijn 21ste verjaardag bereikt, kunnen per kalenderjaar 50 bijkomende verstrekkingen van 60 minuten worden aangerekend op basis van een verslag, opgesteld door een behandelend arts-specialist met vermelding van de noodzaak van deze 50 bijkomende verstrekkingen. De kinesitherapeut stuurt voor deze 50 bijkomende verstrekkingen een kennisgeving naar de adviserende arts en bewaart het verslag in het dossier van de patiënt. 

Voor vragen over deze terugbetaling kan u contact nemen met het CP referentiecentrum.

Laatste aanpassing: 24 november 2022