Kinesitherapie bij CP cerebrale parese

Kinesitherapie is een onmisbaar onderdeel van de behandeling van CP. Naast spasticiteit zijn ook spierzwakte, een gebrek aan selectieve motorische controle en een gebrek aan evenwicht belangrijke problemen waar de kinesitherapeut aandacht aan besteedt.

De kinesitherapeutische ondersteuning van een patiënt met CP is belangrijk voor het bieden van een betere levenskwaliteit en het verbeteren van het toekomstige functioneren. Er bestaan meerdere therapeutische methodes, zoals Bobath en Petö.

Gespecialiseerde therapeut

Het is wenselijk dat therapeuten die patiënten met CP behandelen, hiervoor specifiek zijn opgeleid. Op de website https://www.bobath.be/nl kunt u via postcode zoeken naar een therapeut met ervaring in het behandelen van CP-patiënten.

Terugbetaling

Cerebrale parese is opgenomen op de lijst van zware aandoeningen (de E-lijst), waardoor patiënten kunnen genieten van een hogere terugbetaling voor hun kinesitherapie behandelingen.

Sinds 1 september 2019 is er een aangepaste regeling voor terugbetaling van kine-verstrekkingen van 60 minuten. Sindsdien is het ook mogelijk om patiënten ouder dan 21 jaar kine-verstrekkingen van 60 minuten te geven.

De hierbij gebruikte criteria worden bepaald aan de hand van het Gross Motor Function Classification System (GMFCS), wat binnen Europa het meest gebruikte, adequate classificatiesysteem is bij CP-patiënten. Het GMFCS is gebaseerd op spontaan uitgevoerde bewegingen met de nadruk op zitten, transfers en mobiliteit. Het onderscheid tussen de verschillende niveaus van motorisch functioneren is gebaseerd op functionele beperkingen, het gebruik van loophulpmiddelen (zoals looprekjes, rollators en krukken) of vervoershulpmiddelen – en in veel mindere mate – kwaliteit van bewegen.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

 • GMFCS Niveau 1: loopt zonder beperkingen
 • GMFCS Niveau 2: loopt met beperkingen
 • GMFCS Niveau 3: loopt met behulp van een loophulpmiddel
 • GMFCS Niveau 4: zelfstandig voortbewegen met beperkingen; mogelijk gebruik van een elektrisch vervoershulpmiddel
 • GMFCS Niveau 5: wordt vervoerd in een rolstoel

Er moet eveneens rekening gehouden worden met de leeftijd van de CP-patiënt bij het bepalen van de classificatie.

De voornaamste punten van dit akkoord zijn:

 • Voor 3de verjaardag: verstrekkingen van 60 minuten kunnen eenmaal per dag worden geattesteerd.
 • Vanaf 3de verjaardag: GMFCS 5 = maximaal 150 verstrekkingen van 60 min per kalenderjaar
 • Vanaf 3de verjaardag: GMFCS 2, 3 of 4 = maximaal 100 verstrekkingen van 60 min per kalenderjaar
 • Vanaf 3de verjaardag: GMFCS 1 = maximaal 50 verstrekkingen van 60 min per kalenderjaar
 • Voor alle patiënten vanaf hun 3e verjaardag kunnen, per kalenderjaar, 30 bijkomende verstrekkingen van 60 minuten worden aangerekend op basis van een verslag/voorschrift van een CP-referentiecentrum voor patiënten met hersenverlamming.
 • Naast het aantal behandelingen van 1 uur op jaarbasis heeft de CP-patiënt recht op behandelingen van 30 minuten, gezien hij/zij over een E-statuut beschikt voor zware aandoeningen. Deze behandelingen kunnen aangewezen zijn bij opflakkeringen, na operatieve ingrepen of na eventuele botoxbehandelingen, waarbij gedurende de eerste 3 maanden intensieve kinesitherapie noodzakelijk is. (Vb Een patiënt met GMFCS 5 kan dus indien dat nodig is 2 tot 3 maal per week bijkomend behandeld worden gedurende 30 minuten.)
Laatste aanpassing: 3 januari 2022