Clinical trial center

Het clinical trial center (CTC) coördineert alle klinische onderzoeksactiviteiten. Enerzijds biedt het CTC integrale ondersteuning aan alle medisch en paramedisch wetenschappelijk patiëntgebonden in vivo onderzoek. Anderzijds fungeert het CTC als aanspreekpunt, zowel voor externe als voor interne partners.

Vanaf 1 juli worden er geen studieaanmeldingen meer aanvaard per mail. We verwijzen u graag door naar het elektronisch aanmeldingsformulier.

Laatste aanpassing: 24 juli 2020