Clinical trial center

Het clinical trial center (CTC) coördineert alle klinische onderzoeksactiviteiten. Enerzijds biedt het CTC integrale ondersteuning aan alle medisch en paramedisch wetenschappelijk patiëntgebonden in vivo onderzoek. Anderzijds fungeert het CTC als aanspreekpunt, zowel voor externe als voor interne partners.

Flow opstart klinische studie

Van conceptualisatie tot start klinische studie in 8 stappen.

Bekijk visueel de flow

Registreer een nieuwe studie

Elektronisch opladen aanvraagformulieren ondersteunende diensten

Download de juiste aanvraagformulieren, vul deze correct in en laad ze eenvoudig op.

Voor de indiening bij de EC Onderzoek moet u nog steeds groen licht van het CTC krijgen, maar de gevalideerde aanvraagformulieren van de ondersteunende diensten zijn niet langer nodig. Het akkoord van ALLE ondersteunende diensten is echter wel noodzakelijk om de studie te kunnen activeren en/of om contracten te finaliseren.

Laad eenvoudig uw documenten voor ondersteunende diensten op
CTC scheme contact supporting departments
Laatste aanpassing: 28 april 2022