Maak een afspraak

 • 016 34 47 75 (algemene interne geneeskunde), 016 34 68 80 (hematologie) of 016 34 39 91 (kindergeneeskunde)

Symptomen

De ziekte van Castleman is in feite niet 1 maar 2 ziektes. De symptomen zijn dan ook verschillende naargelang de vorm.

Gelokaliseerde vorm

 • Weinig of geen klachten.
 • Klierzwelling vaak bij toeval ontdekt, vaak maar één klier.

Verspreide of multicentrische vorm

 • Algemene klachten (koorts, nachtzweten, vermagering, vermoeidheid).
 • Klierzwellingen, vergroting van de lever en de milt.

Risicofactoren

 • HIV infectie
 • Herpes 8 virus infectie

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Bij de gelokaliseerde vorm van de ziekte van Castleman kan heelkundige wegname van het aangetaste klierweefsel definitieve genezing bieden.
 • De multicentrische vorm wordt behandeld met geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedonderzoek
 • Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.

 • Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.

 • PET- en CT-scan waarbij een radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose) wordt ingespoten om verschillende soorten aandoeningen, zoals kwaadaardige en infectieuze letsels, in beeld te brengen.

 • Biopsie van aangetaste lymfeklier

Meer informatie

Links

Contact

Maak een afspraak

016 34 47 75 (algemene interne geneeskunde), 016 34 68 80 (hematologie) of 016 34 39 91 (kindergeneeskunde)

Specialisten