Weefselbeoordeling borstkanker - indicator B2

Weefselonderzoek om borstkanker of voorloper te bevestigen alvorens behandeling op te starten

Belang

Bedoeling van de weefselbeoordeling is om na te gaan of het verdachte letsel werkelijk borstkanker of een voorloper ervan is. Vervolgens kan de uitgebreidheid van de borstkanker nagekeken worden. De informatie helpt onnodige ingrepen te vermijden (bv. bij goedaardigheid of metastasen) en bij de voorbereiding van de patiënt.

Dit gebeurt door via een punctie of een biopsie (weefselonderzoek) wat losse cellen of stukjes weefsel af te nemen van de tumor en deze te onderzoeken. Het stellen van een juiste diagnose, zorgt ervoor dat de meest gerichte therapie kan opgestart worden, wat de correctheid van de behandeling en dus ook de overlevingskansen ten goede komt.

Resultaten

  • 99,64%
  • Streefwaarde: 80 - 95%
  • Teller: 1.369
  • Noemer: 1.374
Weefselbeoordeling

Interpretatie

Dit onderzoek is essentiëel voor een correcte behandeling van de patiënt. Uit de cijfers zou afgeleid kunnen worden dat niet alle patiënten een cel- en/of weefeslonderzoek hebben gehad.

Mogelijke verklaringen:

  • Uitgevoerd cel- of weefselonderzoek werd niet correct geregistreerd
  • Er werd een heel kleine tumor gevonden bij preventieve chirurgie, waar de tumor vooraf niet zichtbaar was.

We zoeken dit verder uit.

Streefwaarde

80 - 95%

Samenstelling

Berekening op basis van gegevens uit 2009 tot en met 2011.

Definitie

Percentage patiënten met borstkanker waarbij celonderzoek en/of weefselonderzoek van de tumor werd uitgevoerd vóór een borstoperatie.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020