Medische beeldvorming bij borstkanker - indicator B3

Belang

Het is sterk aan te bevelen om vóór de borstoperatie een mammografie of een borstechografie uit te voeren om de uitgebreidheid en de kenmerken van de tumor te bepalen. Dit is noodzakelijk om correct in te schatten welke hoeveelheid borstklierweefsel moet weggenomen worden en voor het plannen van een weefselonderzoek.

Bij sommige patiënten wordt al vóór de borstoperatie gestart met chemotherapie om het tumorweefsel te doen verkleinen. Daarom is het belangrijk om na deze chemotherapie een tweede keer een mammografie of een borstechografie uit te voeren vooraleer er een borstoperatie plaatsvindt.

Resultaten

  • 99,91%
  • Streefwaarde: 90 - 100%
  • Teller: 1.145
  • Noemer: 1.146
Medische beeldvorming bij borstkanker

Samenstelling

Berekening op basis van gegevens uit 2009 tot en met 2011.

Definitie

Percentage patiënten in een vroeg stadium (cStadium I, II of III) van borstkanker dat een NMR (vanaf incidentiejaren 2009-2011) een mammografie of een borstechografie kreeg binnen de 3 maanden vóór een borstoperatie.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020