AYA-referentiecentrum

Als referentieziekenhuis voor AYA-zorg bieden we leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning aan adolescenten en jongvolwassenen (adolescents and young adults - AYA) met kanker tussen 16 en 35 jaar.

Zorg en nazorg op maat

Adolescenten en jongvolwassenen met kanker hebben specifieke medische problemen en worden met verschillende uitdagingen op psychosociaal vlak geconfronteerd: hoe moet het verder met je studie of je job, hoe communiceer je naar je vrienden en familie, wat met je vruchtbaarheid? Precies omwille van die leeftijdsspecifieke vragen, verdienen zij zorg en nazorg op maat.

Naast afgestemde zorg voor de noden van AYA's, zetten we ook in op een vroegtijdige kwalitatieve diagnose, een doorverwijzing naar fertiliteit, genetische counseling én inclusie in klinische studies.

Referentieteam

Het AYA-referentieteam bestaat uit een verpleegkundig specialist, een sociaal werker, een psycholoog en een arts-specialist. Samen met andere zorgverleners (seksuologen, diëtisten, kinesisten, …) zorgen zij voor een AYA-zorgaanbod in UZ Leuven, in samenwerking met de reguliere zorgteams en onze AYA verpleegkundig ambassadeurs.

Met dit multidisciplinair AYA-referentieteam ondersteunen we ook zorgverleners in andere ziekenhuizen én eerstelijnszorg. We delen onze expertise en kennis en denken samen na over complexe vragen.

Binnenkort verschijnt hier op welke manier we deze ondersteuning bieden aan externen.

Beleid

UZ Leuven is 1 van de 6 referentieziekenhuizen voor AYA-zorg, dankzij de overeenkomst met het RIZIV vanaf 1 december 2023. 

Daarnaast werken we samen met de Nationale Projectgroep van het RIZIV en de andere referentiecentra om een overkoepelend AYA-beleid te ontwikkelen. De referentiecentra die vallen onder deze AYA conventie zijn UZ Gent, UZ Antwerpen, CHU Liège Sart-Tilman, Institut Jules Bordet en Cliniques Universitaires Saint-Luc.

UZ Leuven zet reeds jarenlang in op AYA-zorg dankzij de steun van het Leuven Kankerinstituut, het Albertfonds, Post voor Compostela en Estée Lauder.

Nieuwsbrief voor zorgverleners

Wil je als zorgverlener op de hoogte blijven van ons aanbod en de stappen die we zetten als AYA referentiecentrum?

 Registreer je dan voor onze AYA-nieuwsbrief

Contact

Laatste aanpassing: 18 april 2024