Avasculaire necrose heup (AVN)

Osteonecrose van heup
Verminderde of onderbroken doorbloeding van de kop van het dijbeen (femur), waardoor het bot afsterft.

Afspraken

Orthopedie

Symptomen

De voornaamste symptomen van avasculaire necrose in de heup zijn:

 • Plotse hevige pijn in de heup zonder duidelijke oorzaak.
 • Typische nachtelijke pijn.
 • Daarna dezelfde symptomen als een gewone heupartrose:
  • Pijn bij belasting
  • Ochtendstijfheid
  • Bewegingsbeperking

Oorzaken

Elke aandoening die de bloedsvoorziening naar de heupkop beschadigt, kan aanleiding geven tot een necrose.

De meest voorkomende oorzaken van avasculaire necrose in de heup zijn:

 • Heupfractuur
 • Heupontwrichting (luxatie)
 • Gebruik van hoge dosissen corticoïden
 • Alcohol
 • Roken
 • Nierziekten
 • Stollingsstoornissen
 • Zwangerschap
 • Radiotherapie
 • Orgaantransplantaties
 • ...

Als er geen duidelijke oorzaak wordt gevonden, spreekt men van idiopathische avasculaire necrose.

Over avasculaire necrose in heup

 • Via een beperkt aantal kleine bloedvaatjes in de hals van de heup loopt het bloed naar de heupkop.
 • Als deze bloedtoevoer om één of andere reden verstoord raakt, kan het bot van de heupkop afsterven.
 • Hierdoor kan het bot op termijn inzakken, waardoor de mooie bolvorm verloren gaat en er klachten optreden.
 • Nadien zal de bovenliggende kraakbeenlaag aangetast worden.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Inspuiting in het gewricht van de heup.
Kunstgewricht in de heup ter vervanging van uw eigen heup.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • MR-scan, om al in een vroeg stadium de subtiele veranderingen (botoedeem) zichtbaar te maken.
 • Radiografie (RX), om in vroeg stadium de toegenomen densiteit van het bot (sclerose) zichtbaar te maken of in later stadium een mogelijke breuk onder het kraakbeenoppervlak of een ingezakte heupkop (collaps) aan te tonen.

Brochures

Specialisten

Laatste aanpassing: 29 april 2021